Warsztaty:
 
„Podstawy robotyki i programowania, czyli przygoda z klockami LEGO® Education” mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu automatyki i programowania, a także wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych, relacji opartych o wspólne zainteresowania oraz umiejętności pracy w zespole.
 
 „Matematyka LEGO® i gry” kształtujące sympatię do matematyki, jako dziedziny, która otacza nas i pozwala nam robić wspaniałe rzeczy na świecie (np.: roboty, mosty, muzykę), budujące umiejętność wykonywania podstawowych działań matematycznych, znajomość zagadnień związanych z geometrią i miarami. Gry wybieramy takie, które kształtują koncentrację, która warunkuje skorzystanie przez same dzieci z ich własnego potencjału, kształtują również kreatywność i zmysł przedsiębiorczy podczas wesołej zabawy.
 
Warsztaty będą prowadzone:
Sobota 10:00-19:00