„(…) nie o to chodzi by złowić króliczka  j e l e n i a

ale by gonić go!”

Agnieszka Osiecka  Mistrz Gry (Pilkonowej)

 

Doroczny festyn w osadzie Biała Runa to wielkie święto dla jej mieszkańców. Zgodnie z przedwieczną tradycją na dwa tygodnie przed jesienną równonocą w Białej Runie rozpoczyna się zabawa na cześć dobrego Ducha pobliskiego lasu, który wyobrażany jest w postaci kolorowego jelenia. Z tej okazji organizowane są uczty, zabawy, tańce i śpiewy, które trwają, nim słońce drugi raz skryje się za drzewami.

Stara legenda głosi, że co roku w czasie festynu na terenie wioski pojawia się zaczarowany posążek Kryształowego Jelenia, będący podarunkiem samego Ducha Lasu dla przodków mieszkańców osady. Ten, kto go odnajdzie, będzie mógł spełnić jedno swoje życzenie. Niegdyś awanturnicy zjeżdżali na festyn w Białej Runie, chcąc spróbować szczęścia w poszukiwaniach. Teraz mało kto traktuje dawne opowieści poważnie.

Jeden z mieszkańców wioski jest święcie przekonany o prawdziwości legendy. Oferuje sowitą nagrodę dla tego, kto odnajdzie mityczny posążek. Czy to tylko naiwność nieszkodliwego szaleńca? A może w legendzie kryje się ziarno prawdy?

Rozpocznij grę. Podążaj za jeleniem.

 

ZASADY GRY:
 1. Organizatorami i autorami Gry Pilkonowej jest załoga Pilskiego Konwentu Gier i Fantastyki “Pilkon”.
 2. Zadaniem drużyn jest odnalezienie Kryształowego Jelenia przy odwiedzeniu jak największej ilości atrakcji konwentu i wykonaniu jak największej liczby punktowanych questów.
 3. Udział w Grze mogą brać drużyny od 2 do 4 osób. W Grze uczestniczyć może maksymalnie 10 drużyn.
 4. Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie swojej drużyny na adres mailowy: konkurs@pilkon.pl lub osobiście, 9 września do godz. 12:00, w pilkonowej wypożyczalni gier planszowych. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny oraz imiona i nazwiska uczestników (w temacie zgłoszenia wpisujemy “Gra Pilkonowa”). Każda zmiana w składzie drużyny musi być zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem na ww. adres mailowy lub w wypożyczalni. W każdej lokacji zgodność liczby członków drużyny będzie weryfikowana z jej zgłoszeniem.
 5. Przed rozpoczęciem gry każda drużyna, jako potwierdzenie zgłoszenia, otrzyma Kartę Drużyny, na której będzie rozliczana z odwiedzonych miejsc i otrzymanych punktów. Nie wolno jej zgubić, zniszczyć ani gryzmolić w miejscach przeznaczonych do wypełniania przez NPCów – jeśli tak się stanie, przepada postęp punktowy wykonany przez drużynę, więc lepiej uważajcie.
 6. Do odwiedzenia jest 25 lokacji.
 7. Do wypełnienia są 32 zadania.
 8. Do zdobycia jest 130 punktów.
 9. Wygrywa tylko jedna drużyna z największą liczbą punktów. W nagrodę każdy z jej członków otrzyma ładny obraz, kryształowe trofeum i inne dobroci. Nagród pocieszenia nie przewidziano – albo wszystko, albo nic.
 10. Gra rozpoczyna się w sobotę, 9 września o godz. 12:00 na Scenie – spotkaniem z bohaterem oferującym nagrodę za odnalezienie posążka Kryształowego Jelenia. Prowadzący opowiedzą legendę związaną z pochodzeniem posążka i wprowadzą drużyny do rozgrywki. Jeśli nie zdążycie na rozpoczęcie – Wasza strata, przepadną Wam punkty. Wówczas rozpoczynacie w wypożyczalni gier planszowych, co stanowi wersję demo właściwego rozpoczęcia.
 11. Rozwiązanie Gry, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ma miejsce następnego dnia, w niedzielę 10 września o godz. 12:00.
 12. Gra toczy się tylko na terenie Pilkonu, tj. w budynku UAMu i na placu przed wejściem. Tylko jedna lokacja znajduje się w miejscu poza tym obszarem, ale można się do niej udać jedynie pod eskortą jednego z organizatorów Gry. Pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie łazić po lesie ani po sąsiadujących z uniwersytetem obiektach, nawet jeśli widnieje przy nich znak, że są własnością UAMu.
 13. Dozwolone jest korzystanie z telefonu i internetu – i tak niewiele Wam to pomoże.
 14. Dozwolone jest konsultowanie się z innymi drużynami – jeśli nie macie nic przeciwko temu, żeby pomóc komuś w zwycięstwie.
 15. Dozwolone jest dopytywanie NPCów przypisanych do lokacji o szczegóły zleconego questa – w granicach zdrowego rozsądku, bo ich życzliwość też ma granice.
 16. Niezależnie od międzydrużynowej rywalizacji obowiązują zasady fair play. Zabronione jest utrudnianie gry pozostałym graczom, spojlerowanie fabuły, niszczenie wskazówek i ogólnie bycie nie w porządku. Nieczyste zagrania oraz nieprzestrzeganie i naruszanie zasad Gry grozi dyskwalifikacją i dyshonorem.
 17. Jeśli poczujecie się zagubieni lub będziecie mieli wątpliwości co do rozgrywki, wypożyczalnia gier planszowych to dobre miejsce na zadawanie pytań.
 18. Zgłoszenie udziału w Grze jest jednoznaczne z akceptacją jej zasad. Tym samym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry.
 19. Regulamin może ulec zmianie. Kwestie dotyczące przebiegu Gry, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, rozstrzygają organizatorzy.

Słowniczek:

lokacja – konkretne miejsce związane z otrzymaniem lub wykonaniem questa; zazwyczaj dotyczy pokoju, stoiska lub miejsca przebywania danego NPCa.

NPC – bohater niezależny, odpowiedzialny za przydział questów i udzielanie wskazówek, zazwyczaj pilnujący danej lokacji.

quest – jeśli przyjdziesz na konwent gier i fantastyki i nie będziesz wiedzieć, co to quest, odejmiemy ci punkty, bez kitu.